vineri, 19 august 2016

STATUTUL ELEVULUI - ORDIN 4742/10.08.2016

Ministerul Educatiei Nationale a emis Ordinul OM 4742/10.08.2016 - Statutul Elevului.

Aici puteti citi STATUTUL ELEVILOR -2016 

Am extras din acest ordin cateva articole care mi s-au parut mie interesante.
1) Calitatea de elevi o au si anteprescolarii si prescolarii.(art.2)
2) Elevii au dreptul sa-si desfasoare activitatea in spatii ce respecta normele de igiena, de protectie a muncii, de protectie civila si paza contra incendiilor (art. 6 alin 4) 
3) Elevii au dreptul de a fi consultati si de a-si exprima optiunea in privinta materiilor optionale. (art. 7 lit c). O sa fac o paranteza aici deoarece doresc sa va povestesc din experienta personala cum s-a facut alegerea materiei optionale in clasa fiicei mele. Desi era stipulat in lege ca parintii si copiii isi vor exprima opinia in privinta materiei optionale, noua parintilor ni s-a pus in fata la sedinta o hartie unde trebuia sa alegem una din doua variante posibile. Din cele doua variante nu era niciuna dorita de catre copii sau parinti. Ni s-a spus ca nu au resurse materiale si umane pentru ceea ce doream noi. Din pacate, alegerea optionalelor se face in functie de gradul de ocupare a normei fiecarui profesor. Daca parintii doresc de exemplu limba engleza, iar profesorul are norma orara plina, nu se poate realiza. Eu am fost singura care am refuzat ambele variante. Oare ce s-ar fi intamplat daca toti parintii ar fi refuzat cele 2 variante propuse? Din pacate, noi parintii nu suntem uniti.
4) Niciun elev nu este supus discriminarii sau hartuirii pe diverse criterii (rasa, etnie, religie, etc).  (art.7 lit f) . Nimic nou sub soare, dar din pacate se stie ca nu trebuie sa "superi" profesorul pentru ca se razbuna pe copil, iar conducerea scolii apara profesorul si niciodata copilul.
5) Dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat (art.7 lit g) Din nou nimic nou sub soare, dar din pacate realitatea contrazice aceste legi. Incepand din clasa pregatitoare (fiul meu a fost prima generatie care a prins aceasta modificare) si pana in clasa a III-a am platit toate manualele si auxiliarele. Banuiesc ca si in clasa a IV-a voi pati acelasi lucru. Dar suntem plini de drepturi!
6)Dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise (art.7 lit l) - se face o cerere scrisa conducerii scolii, iar aceasta va desemna alti 2 profesori, ce nu predau la acea clasa, ce vor recorecta lucrarea. Media notelor celor 2 profesori se va trece in catalog.(diferenta trebuie sa fie de minim un punct). Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
7) Dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de 7 (şapte) ore pe zi (art. 7 lit q)- orarul elevilor este realizat astfel incat profesorii sa nu aiba "ferestre" si nu conteaza daca elevul are intr-o zi  3 ore, iar in alta zi 7 ore de curs, cum i s-a intamplat fiicei mele
8) Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucratoare (art.7 lit s)
 9) Dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare (art.7 lit w)
10) Dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. (art.7 lit aa)
11) Dreptul de a fi informat in privinta notelor inainte de a fi trecute in catalog (art. 7 lit bb)
12) Dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţa, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisa consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.  (art. 7 lit ff)
13)  Tinuta vestimentara trebuie sa fie una decenta. Tinuta vestimentara nu poate fi un motiv pentru refuzarea accesului in incinta scolii (art.14 lit. c)
14) Elevul are indatorirea de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii (art.14 lit f)
15) Elevul are datoria de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. (art.14 lit g)

16)Elevilor le este interzis sa utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă (art.15 lit g)
17) Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale-(art.15 lit e)- prin bunuri personale se intelege si telefonul mobil
18) Dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare (art.7 lit u)

SANCTIUNI:

19) Elevii din invatamantul primar si cel obligatoriu nu pot fi exmatriculati (art.16 alin 8 si 9 )
20) Elevii nu pot fi supusi sanctiunilor COLECTIVE. (art.17 alin 1) - Dupa parerea mea este un articol important si corect. Multi profesori obisnuiesc sa dea sanctiuni colective de genul teme suplimentare pentru toata clasa, desi nu toti au gresit. Cei ce nu au gresit se simt nedreptatiti primind si ei o sanctiune. Sunt curioasa daca profesorii vor respecta acest articol.
21) Contestarea sanctiunilor se poate face in scris de catre elev sau parinte in termen de 5 zile. Contestatia se solutioneaza de catre Consiliul de Administratie al unitatii scolare in termen de 30 zile.(art.29 alin 1 si 2)

Dupa parerea mea, scolile ar trebui sa-si adapteze regulamentele scolare cu modificarile aduse de acest Statut al Elevului. Vom vedea in toamna daca acest lucru s-a intamplat. Sper ca profesorii si directorii de  scoala vor respecta aceste modificari.