miercuri, 18 februarie 2015

Noul regulament scolar Ordin 5.115/2014 -ROFUIP

ROFUIP-ORDIN 5115/2014

La sfarsitul anului trecut ministrul Remus Pricopie a elaborat noul regulament scolar. Acest ordin a fost publicat in Monitorul Oficial in data de 13.01.2015.
Am citit acest regulament si va scriu mai jos lucrurile care mie mi sa par interesante.

1)Personalul unitatilor de invatamant
Dupa cum se poate constata din articolul de mai jos, cadrele didactice sunt direct raspunzatoare de integritatea fizica si psihica a copiilor nostri.

Art.31


(4)Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.

(5)Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.

(6)Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța elevilor, în incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților extracurriculare/extrașcolare.

(7)Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.Evaluarea elevilor nu trebuie conditionata de obtinerea unui avantaj de la elevi sau parinti. In teorie suntem buni, dar practica ne omoara, iar dovedirea acestor practici este extrem de complicata.

Art. 40. 
Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

Acest coordonator este un cadru didactic titular ales din consiliul profesoral care coordoneaza activități extrașcolare și extracurriculare la nivelul unității de învățământ, chiar si pe perioada vacantelor. Acesta, impreuna cu dirigintele clasei, dupa consultarea cu elevii si parintii acestora vor organiza aceste activitati extrascolare. Va urma "Saptamana altfel" si sunt foarte curioasa ce activitati extrascolare vor organiza. 
La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ. Aceasta comisie va elabora un plan pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor impreuna cu jandarmeria si politia.
4) Absentele (art.113)

Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinților, nu poate depăși 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unității de învățământ
5) Drepturile elevilor (art.120, 121,122)
 a)Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora - cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare.
b) Elevii și părinții au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a scolii, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, ceea ce nu prea se intampla si daca se intampla sa fim consultati raspunsul este negativ motivand ca nu au resurse umane.

c)Elevul sau, după caz, părintele, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării scrise solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui,în termen de 5 zile de la comunicare.
 d)Legat de telefoanele mobile (art.139 lit.i si j) Articolul mi se pare interesant si o sa-l citez pentru ca se spune in regulament ca elevii au voie cu telefonul la scoala, dar nu au voie sa-l utilizeze in timpul orelor de  curs, examenelor, testelor si este interzisa inregistrarea profesorilor cu telefonul fara acordul acestora. La mine la scoala invatatoarea fiului meu a spus la sedinta  cu parintii ca este interzis telefonul la scoala, ceea ce mi se pare un abuz. Oare de ce se teme doamna invatatoare, ca va fi filmata??


Art. 139

Este interzis elevilor și tinerilor din sistemul de învățământ preuniversitar:


i)     să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

j)     să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;


  6) Serviciul pe scoala (art.140)
Organizarea serviciului pe școală se efectuează numai de către elevii din clasele a VII-a și a VIII-a din învățământul gimnazial, elevii din învățământul liceal, profesional și/sau postliceal.
7) Sanctiunile elevilor (art.147-163)Sancțiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :
1)      observația
2)      avertismentul
3)      mustrare scrisă;
4)     retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
5)      eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
6)       mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de învățământ;
7)      preavizul de exmatriculare;
8)      exmatricularea.
 

  Cu exceptia observatiei si avertismentului, celelalte sanctiuni aplicate elevilor sunt comunicate in scris parintilor. Preavizul de exmatriculare si exmatricularea nu se aplica elevilor din invatamantul obligatoriu.
 8) Obligatiile parintilor (art.243)
Părintele care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.


Părintele, are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu invatatorul/profesorul/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului-puericultor cu nume, data si semnatura. 
9) Comitetul de parinti (art.249)
Regulamentul scolar lasa portite legale pentru strangerea de fonduri. In articolul 249 se stipuleaza "atributiile" comitetului de parinti si anume:
a)      atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin programe de modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă și din școală;
b)      sprijină conducerea unității de învățământ și educatoarea/învățătorul/institutorul/ profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ;

c)  prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există. 
d)Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali. Oare?
e)Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.

10)Contractul educațional
Unitățile de învățământ încheie cu părinții, în momentul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. (modelul contractului in Anexa nr 2 din regulament)
11) dispozitii finale


Art. 266

Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/ evaluărilor naționale.

Art. 267

În unitățile de învățământ, fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.


Art. 268

În unitățile de învățământ se asigura dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a antepreșcolarilor/preșcolarilor/copiilor/elevilor și a personalului din unitate. 

Prezentul regulament lasa din pacate portite de scapare in legatura cu fondurile banesti care se pot strange, bineinteles nu scoala si profesorii, ci comitetele de parinti, dar asa a fost si pana acum. O alta portita de scapare apare la activitatile extrascolare, si aici ma gandesc la "Scoala Altfel", care se pot organiza conform regulamentului si in scoala. Profesorii vor opta pentru organizarea acestor activitati in incinta scolilor pentru ca li se pare complicat si fara niciun beneficiu organizarea lor in afara scolilor. In consecinta programul "Scoala Altfel" va fi neatragator pentru copii,copii care sunt satui de stat in banci, copii ce mai vor sa faca si altceva, sa mai vada si alte lucruri.
 In rest, acest regulament este plin de comisii peste comisii, rapoarte, comitete, evaluari interne si externe, planuri si multa birocratie. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

COMENTATI AICI